معرفی گزارشات دانالیکا

دانالیکا گزارشات متنوعی از تحلیل رفتار بازدیدکنندگان سایت دارد که در دسته‌های زیر ارائه شده است: